In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Uwaga, otwiera nowe okno.

Marek Pruszak

Marek Pruszak (Klub PiS) - Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu. Wielokrotny Radny Miasta Elbląga oraz dwukrotny wiceprzewodniczący rady. Należał do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Wojciech Rudnicki

Wojciech Rudnicki (Klub SLD) - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Problemy związane z szeroko rozumianą oświatą, sportem, kulturą czy też problemy osób i środowisk związanych z niepełnosprawnością psychiczno-fizyczną, są bliskie Radnemu.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Jolanta Janowska

Jolanta Janowska (Klub PiS) - Radna jest zastępcą przewodniczącego komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta oraz członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radna zainteresowana jest problematyką związaną ze sprawami społecznymi, kulturą, oświatą w naszym mieście, a także rozwojem miasta, jako ośrodka regionalnego. Radna była członkiem Komisji Doraźnej, gdzie uczestniczyła w pracach nad wprowadzeniem w Elblągu Karty Seniora oraz Koperty Życia.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Paweł Fedorczyk

Paweł Fedorczyk (Klub PiS)- Radny jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej. Radny, zdobyte kwalifikacje oraz dotychczasowe doświadczenie samorządowe chciałby wykorzystać w Radzie Miejskiej.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Janusz Hajdukowski

Janusz Hajdukowski (Klub PiS) - Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny jest Przewodniczącym Komisji Gospodarki Miasta.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Teresa Król

Teresa Król (Klub PiS) - Radna jest członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej oraz członkiem Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych. Radna chce działać z problematyką, która związana jest ze zmniejszeniem bezrobocia, zdrowiem, sprawami społecznymi oraz finansami w mieście Elbląg.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Zenon Lecyk

Zenon Lecyk (Klub PiS) - Radny jest zastępcą przewodniczącego Komisji Gospodarki Miasta. Radny zajmuje się również problematyką budżetową, gospodarczą, innowacyjności, sportu i rekreacja w naszym mieście.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Jolanta Lisewska

Jolanta Lisewska (Klub PiS) - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Była zastępcą przewodniczącego w Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych, członkiem Komisji Gospodarki Miasta oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Radna zainteresowana jest problematyką społeczną,  oraz gospodarczą naszego miasta.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Jan Rzedzimski

Jan Redzimski (Klub PiS) - Radny jest członkiem w dwóch komisjach: Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych. Za kluczowe w działaniach samorządu radny, uważa wsłuchiwanie się przez władze lokalne w potrzeby reprezentowanej społeczności, rozpoznawanie pojawiających się problemów oraz podejmowanie szybkich i co najważniejsze skutecznych działań w interesie wspólnoty lokalnej.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Halina Sałata

Halina Sałata (Klub PiS) - Radna jest Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej oraz członkiem w Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych. Tematyka problemu związanych z finansami, ochroną zdrowia oraz pomocą społeczną, nie są Radnej obce.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Antoni Czyżyk

Antoni Czyżyk (Klub PO)- Radny jest przewodniczącym w Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta oraz członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Przewodniczącym Klubu Radnych PO. Bliska problematyka naszego miasta to finansowanie publiczne, polityka regionalna, szeroko pojęta edukacja, kultura, sport oraz sprawy społeczne.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Małgorzata Adamowicz

Małgorzata Adamowicz (Klub PO) - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej. Radna była przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych, członkinią Komisji Rewizyjnej.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Wojciech Karpiński

Wojciech Karpiński (Klub PO) - Radny jest zastępcą przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,Sportu i Turystyki oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Michał Missan

Michał Missan (Klub PO) - Radny jest zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członkiem Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych. Radny zainteresowany jest problematyką zdrowia, sprawy społecznych oraz finansowych miasta Elbląg.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Robert Turlej

Robert Turlej (Klub PO) - Radny jest przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych oraz członkiem Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. Problemy związane z tematyką promocji miasta, transportu publicznego, sportu, kultury, nie są radnemu obce. Radny zajmuję się również tematami związanymi z przystosowaniem przestrzeni publicznej pod małe dzieci (place zabaw), seniorów (ławki, siłownia), niepełnosprawnych (bariery architektoniczne), transportem rowerowy. Radny  współpracuje również z Młodzieżową Radą Miasta.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Ryszard Klim

Ryszard Klim (Klub SLD)- Radny jest członkiem Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta oraz Komisji Gospodarki Miasta. Problematyka związana z infrastrukturą komunalna, promocja miasta, rozwojem gospodarczym czy wymianą międzynarodową w Elblągu, nie jest Radnemu obca.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Andrzej Tomczyński

Andrzej Tomczyński (Klub SLD) - Radny jest członkiem Komisji Rewizyjnej. Problematyka dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym (infrastruktury i zasad funkcjonowania), sprawy społeczne w tym mieszkaniowe, są bliskie Radnemu. Radny za swoją pracę społeczną, na rzecz mieszkańców Elbląga, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Marek Burkhardt

Marek Burkhardt (Klub Witolda Wróblewskiego) - Radny jest członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej oraz członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto Rady interesuje się problematyką oświaty, sportu, opieką społeczną na terenie naszego miasta.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Maria Kosecka

Maria Kosecka (Radna niezrzeszona) - jest rodowitą elblążanką. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami unijnymi. Posiada doświadczenie w działalności związkowej oraz wykazuje się ciągłą aktywnością społeczną i doświadczeniem w pracach Rady Miejskiej.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Rafał Traks

Rafał Traks (Klub PiS) - Radny jest zastępcą Przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.  Radny wstąpił w skład Rady Miejskiej po rezygnacji z mandatu radnego Zdzisława Dubielli wybranego z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Traks złożył ślubowanie podczas VIIIA sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r.

 

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Irena Sokołowska

 

Irena Sokołowska (Klub radnych PO)- Radna jest członkiem komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. Radna weszła w skład Rady Miejskiej po wygaśnięciu mandatu radnego Jerzego Wcisły wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska.

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Hanna Lewandowska

 

Hanna Lewandowska (klub radnych PiS)- Radna jest członkiem trzech komisji RM - Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Spraw Społecznych i Samorządowych. Pani Hanna Lewandowska weszła w skład Rady Miejskiej w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Jerzego Wilka wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Piotr Derlukiewicz

 

Piotr Derlukiewicz (Klub PO) - Radny jest członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Gospodarki Miasta.  Posiada 24 - letnie doświadczenie jako obserwator i komentator wszystkich dziedzin życia miasta i samorządu. Radny zainteresowany jest rozwojem samorządności i budową społeczeństwa obywatelskiego . Zainteresowany jest w szczególności sprawami dotyczącymi gospodarki , kultury i edukacji.

 

Więcej…

 

Uwaga, otwiera nowe okno.

Paweł Kowszyński

Paweł Kowszyński  (Klub PiS) Radny jest członkiem Komisji Rewizyjnej, oraz Komisji: Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radny zainteresowany jest rozwojem miasta i jego promocją oraz problematyką związaną ze sprawami społecznymi i oświatowymi. Szczególne zainteresowanie radnego w odniesieniu do problemów miasta Elbląga wzbudza funkcjonowanie jak również finansowanie jednostek oświatowych, zdrowotnych, kultury i sportu oraz społecznych.

Więcej…

   

Uwaga, otwiera nowe okno.

Jacek Perliński

Jacek Perliński (Klub PiS) -radny jest członkiem komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radny chciałby zajmować się tematyką wchodzącą w skład planu pracy powyższej komisji ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji dla stowarzyszeń sportowych.

 

Więcej…

   

Polecane artykuły

05 - 10 - 2016

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Więcej …

 

04 - 20 - 2015

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Więcej …

 

Elbląg w sieci

Facebook Twitter Youtube Google Bookmarks

Galerie zdjęć

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow