Felietony i polemiki Radnych

10 maja, 2016 Uwaga, otwiera nowe okno.

Rafał Traks: Sport narzędziem promocji i budowania przewagi konkurencyjnej.

Wpisany przez Magdalena Kołodyńska

Sport jest skutecznym elementem promocyjnym o bardzo wysokim potencjale. Może też być z powodzeniem wykorzystywany jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów. Niestety niewiele miast w Polsce wykorzystuje sport jako narzędzie promocji oraz element budowania przewagi konkurencyjnej. Nasze miasto jest tego najlepszym przykładem. Dzięki szeroko rozumianym działaniom sportowym miasto ma szansę uczestniczyć w życiu społecznym swoich obywateli. Promocja przez sport może być łatwym i skutecznym narzędziem komunikacji z otoczeniem oraz podkreślać przywiązanie mieszkańców do terytorium a, co ważniejsze, poczucie odpowiedzialności za sprawy lokalne.

Updated: 05-10-2016

Więcej…

 

20 kwietnia, 2015 Uwaga, otwiera nowe okno.

Maria Kosecka: Chrońmy dzieci

Wpisany przez Magdalena Kołodyńska

W 2010 roku w Siedlcach zaginęła roczna dziewczynka - Nikola. Do tej pory jej nie odnaleziono. Ze statystyk prowadzonych przez Centrum Poszukiwania osób Zaginionych ITAKA wynika, że wśród zaginionych dzieci najwięcej jest nastolatków, natomiast dzieci najmłodsze stanowią najmniejszą liczbę zaginięć. Ich przyczyną jest brak odpowiedniej opieki. Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak niebezpieczne jest przebywanie dzieci poza domem bez opieki osób dorosłych - członków rodziny, nauczycieli, opiekunów. Radna Maria Kosecka apeluje do mieszkańców.

Updated: 11-30-1999

Więcej…

 

01 kwietnia, 2015 Uwaga, otwiera nowe okno.

Maria Kosecka: Nie dajmy się naciągać

Wpisany przez Magdalena Kołodyńska

Do napisania tego ostrzeżenia skłoniła mnie historia samotnej kobiety która nieświadomie, w chwili braku środków na żywność dla swoich dzieci, została skuszona „szybką i łatwą” pożyczką. Osoba ta bez należytej analizy umowy zaciągnęła 500zł pożyczki na 9% DZIENNIE!!!!! Po kilkunastu miesiącach dług wyniósł już ponad 130 tyś. zł. Obecnie komornik wykonując prawomocny wyrok sądu odciąga z wynagrodzenia 800zł. Kobieta ta poprzez swoją lekkomyślność znalazła się w katastrofalnej sytuacji. Chciałabym niniejszym materiałem przestrzec więc wszystkich przed pochopnym i nieprzemyślanym zaciąganiem „łatwych” i „na wyciągnięcie ręki” pożyczek, chwilówek itp.

Updated: 11-30-1999

Więcej…

   

24 marca, 2015 Uwaga, otwiera nowe okno.

Karta Seniora to większe możliwości dla seniorów

Wpisany przez Magdalena Kołodyńska

Samorząd jest organem powołanym do wykonywania funkcji uzupełniających w stosunku do władz. Mieszkańcy tworzą wspólnotę samorządową, której interesy reprezentuje Rada Miejska wobec organów państwa i wykonuje zadania określone przez ustawy, umowy lub porozumienia. Zakres działań radnych jest szeroki. Podejmują oni ważne dla życia miasta i ludzi decyzje dotyczące gospodarki terenami, ochrony środowiska, dróg, placów, mostów, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, porządku publicznego itp. W okresie sprawowania mandatu radnego w ubiegłej kadencji podejmowałam szereg inicjatyw związanych z polepszeniem komfortu życia przez rodziny wielodzietne, uczestnicząc w pracach komisji ds. „Karty Dużej Rodziny”. Okazało się, że była to cenna inicjatywa, która spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony wielu rodzin. Od kilku miesięcy Karta ta funkcjonuje w Elblągu z powodzeniem i stanowi swoisty element polityki prorodzinnej prowadzonej przez nasze miasto.

Updated: 04-09-2015

Więcej…